Seizoen 2014

by Hans Bodelier

Het is al een tijdje stil wat betreft het bijwerken en bijhouden van de site en ook wat het beleven van de duivensport op eigen hok betreft. Vanwege ziekte van mijn echtgenote staat de duivensport al een tijdje op een heel laag pitje. Dat betekent ook dat verzorging en deelname aan de wedvluchten niet zo verloopt zoals ik dat graag zou willen. Als je topprestaties nastreeft moet je er voldoende tijd en energie in kunnen steken, anders mag en kun je van je duiven geen prestaties verwachten. Tot nog toe werden de duiven ingespeeld tot en met Bourges en werden er ook een aantal verspeeld. Om echter met enige kans op succes deel te kunnen nemen aan de marathonvluchten met morgenlossing moet de verzorging optimaal zijn. Regelmatige en goede training is daarvoor de basis. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Reden om te besluiten de vluchten voor 2014 te laten voor wat het is en als het mogelijk is de duiven enigszins in het ritme te houden door ze te spelen op de zg. tussenvluchten vanaf Rethel (200 km).
Alle duiven zijn nu gekoppeld en mogen nog een jong groot brengen.

Related Posts

Leave a Comment