Het vervolg in 2014

by Hans Bodelier

Vorige keer schreef ik dat ik zou proberen de duiven op de tussenvluchten in het ‘ritme’ te houden maar daar is helemaal niets van terecht gekomen.
Andere zaken waren veel belangrijker en daardoor bleef ook de verzorging behoorlijk achter bij wat die eigenlijk zou moeten zijn.
In de komende tijd ga ik proberen de draad weer op te pakken. Het is de bedoeling dat ik oude, jaarlingen en jonge duiven ga spelen op de natoer. Hierdoor krijgen de oude en jaarlingen toch nog voldoende ‘vlucht’ met het oog op volgend jaar.
De jonge duiven worden al jaren alleen op de natoer gespeeld, dat bevalt goed en de verliezen zijn minimaal.
Ik zal proberen met enige regelmaat de stand van zaken hier te melden.

Related Posts

Leave a Comment